Dankzij Blockchain brengen we volledige transparantie binnen natuur- en bosbeheer door grondcontouren een identiteit te geven en subsidies slimmer te maken.

Volg even mee waarom dit zo’n interessante Proof of Concept is, waar enorm veel van te leren valt.

Dit artikel werd geschreven door Bert Vanholen, Daan Poron, Yannick Peers, Raf Vandensande, Daniel Du Seuil & Roeland Gielen

Rol van de overheid

Aan de hand van enkele PoC's wil de Vlaamse Overheid de mogelijkheden van Blockchain exploreren. Met deze methode wil de Vlaamse Overheid toekomstige implementaties van deze technologie inschatten en voorbereiden.

In onze projectaanpak staan we stil bij:

  • het herdenken van de centrale rol van de overheid in het proces inzake vertrouwen en opslag;
  • meer transparantie en auditmogelijkheden voor alle partijen;
  • het creëren van slimme en efficiënte subsidies via smart contracts;
  • meer autonomie en controle geven aan burgers, ondernemingen en organisaties door cocreatie.

Door met Blockchain de huidige werking drastisch te herdenken kunnen we de administratieve afhandeling reduceren ten voordele van een focus op meer aanwezigheid en vaststellingen op het terrein.

Dit doen we aan de hand van het analyseren en herdenken van huidige processen en het ontwikkelen van een prototype. Dit vraagt van alle partijen creativiteit: we experimenteren met een gestructureerde aanpak en een doordachte functionele en technische architectuur.

Waarom Blockchain?

Met onze use case kunnen we vier items uitvoerig testen. En dit zowel in de diepte door te kijken wat de mogelijke uitbreidingen zijn voor het Agentschap Natuur & Bos, als in de breedte door te kijken wat de toepasbaarheid is van de verschillende componenten in andere domeinen binnen de (Vlaamse) overheid.​

1. Geografische contour krijgt een ‘actieve’ identiteit

We creëren een nieuw ecosysteem voor transacties en interacties op het niveau van een contour. Deze transacties en interacties gebeuren in eerste instantie tussen contouren en verschillende gebruikers. Later kunnen eventueel ook transacties geïnitieerd worden door IoT-apparaten zoals drones en slimme meters.

Met wat verbeelding komen dan gebruiksvriendelijke applicaties in het zicht, die voor alle grondgebonden aspecten makkelijk inzicht geven inzake claims, historiek, … en die automatische opvolging ondersteunen zoals tijdige signaalfunctie bij verplichte herbebossing, aangeven van ideaal tijdstip van maaiwerken,…

2. Automatisering van natuur- en bosbeheer met smart contracts

Veel administratieve processen gaan over het opvragen, opzoeken en rondsturen van data over eerder gebeurde ‘feiten’. Blockchain legt de focus eerder op checks en registratie van ‘feiten’ in plaats van ‘data’. Dit biedt enorme kansen voor administratieve vereenvoudiging.

Door te werken met de continue registratie van waarnemingen kunnen we transparantie brengen in het subsidieproces voor natuur- en bosbeheer. We registreren ontegensprekelijke feiten in een authentieke bron die voor alle partijen leesbaar is. Zo krijgen we een historische ketting van feiten; kort samengevat een Factchain.

Afhankelijk van de acties zullen bepaalde vragen tot beslissing automatisch naar de juiste partijen worden gestuurd. Op basis van bepaalde geprogrammeerde regels volgt hierop ook automatisch welke rechten iemand heeft, wie mee moet betrokken zijn in de goedkeuring, hoeveel subsidies er worden uitgekeerd,…

Door in een eigen digitale munt (Nature Coins), subsidiëring toe te laten op contouren en regels te koppelen aan subsidies kunnen we transparantie brengen in geautomatiseerde subsidiestromen voor natuur- & bosbeheer.

Denk aan de vele mogelijkheden in tal van administratieve processen bij levensloop, diploma’s, verhuis, besluitvorming, medisch dossier, aanbestedingsprocedures, dienstencheques, maaltijdcheques, kraamgeld, …

3. Traceerbare historiek

We maken het mogelijk dat de historiek van transacties rond een contour wordt opgebouwd. Die geschiedenis begint met de start van de blockchainregistratie en wordt opgebouwd naarmate er transacties gebeuren.

We houden zo elke evolutie binnen natuur- & bosbeheer bij en weten van de verschillende partijen wat hun acties zijn om hiertoe bij te dragen en of zij wel de juiste certificaten hebben om dit te doen.

4. Single source of truth in het natuur- en bosbeheer ecosysteem

Onze blockchain is de single source of truth voor registratie en validatie van data in functie van een goed natuur- en bosmanagement. Processen kunnen sneller opgevolgd worden doordat iedereen rechtstreeks op dezelfde unieke bron werkt.

Dit betekent niet dat alles in de blockchain gebeurt. Het uitvoeren van moeilijke geografische berekeningen en private informatie kunnen buiten de blockchain geraadpleegd worden.

User Experience en Blockchain

Dit alles is natuurlijk niet mogelijk zonder een goede user experience. Het is van cruciaal belang dat de eindgebruikers hun handelingen op een gebruiksvriendelijke manier kunnen uitvoeren. Via onderstaande schermen ziet u hoe een beheerder een natuurtype op een eenvoudige manier registreert.

Wat zijn mogelijke uitbreidingen en volgende stappen?

Naar de toekomst toe zijn er heel wat mogelijkheden, die verder onderzocht kunnen worden:

  • We moeten verder nadenken over de huidige processen via blockchain en aangepaste process flows uitwerken zoals het betrekken van burgers, natuurverenigingen en bosgroepen;
  • We moeten de applicatiearchitectuur en middleware verder uitbouwen op basis van integratie met bestaande processen en applicaties;
  • We moeten verder nadenken over de infrastructuur van de verschillende nodes in functie van het te bekomen blockchain-ecosysteem.

Deze use case werd gepresenteerd op maandag 13 november tijdens een infosessie blockchain van de Vlaamse Overheid. Hier vind je alle presentaties van die infosessie: https://overheid.vlaanderen.be/nieuws/presentaties-infosessie-blockchain-staan-online.

Deze Proof of Concept is in volle ontwikkeling in opdracht van het Agentschap Informatie Vlaanderen. Eind januari wordt er een demo blockchainapplicatie door het Agentschap Natuur & Bos en Kunstmaan opgeleverd.

Written by

Yannick Peers

Digital Project Manager/Blockchain Analyst

Follow @yannickpeers