Blockchain-technologie: revolutie binnen de publieke dienstverlening

Blockchain-technologie belooft de werking van de overheid totaal te veranderen. De stad Antwerpen neemt het voortouw met een inspiratienamiddag voor de publieke sector, in samenwerking met Kunstmaan.

Op woensdag 22 juni organiseerden de Stad Antwerpen en Kunstmaan een inspiratienamiddag over de mogelijkheden die de revolutionaire Blockchain-technologie biedt voor de overheid.

De Blockchain-technologie, die tot nog toe vooral bekend werd in de financiële wereld, bestaat eigenlijk al sinds het vorige decennium, en breekt nu door. Deze nieuwe technologie belooft minstens even revolutionair te worden als de komst van het internet en belooft de werking van de overheid dus totaal te veranderen. De technologie heeft ondertussen ook een aantal overheidsdiensten overtuigd van haar nut. De stad Antwerpen en burgemeester Bart De Wever namen hierin het voortouw met de organisatie van een inspiratienamiddag voor de publieke sector.

De technologie creëert een - over het internet gedistribueerd - grootboek (een logboek dat elke actie vastlegt in een aparte lijn) dat zorgt voor een zekere, veilige, volledige, transparante en fraudevrije registratie van transacties (met alle historiek en gegevens erbij), klaar voor de globale wereld van vandaag. Of in mensentaal: Blockchain creëert een wereldwijde en veilige database die volledig up-to-date is. Waar vandaag de overheid vaak de rol opneemt van “vertrouwde speler” om registraties te doen en transacties mogelijk te maken, kan dit morgen sneller, transparanter en fouten- en fraudevrij door de Blockchain-technologie. Door toepassing van deze technologie, kunnen aangiftes van geboorte, huwelijk of verhuis, opvragen en legitimeren van aktes, internationale handel, de controle op gevoelige handelsketens zoals voedsel, diamant en kledij efficiënter worden georganiseerd. Het kan een echte revolutie betekenen in de manier waarop we leven en werken en in de rol van de overheid.

Zo kan een gynaecoloog de geboorteaangifte meteen in Blockchain plaatsen, zodat deze akte vanaf dat moment levenslang beschikbaar is. Dit geldt evenzeer voor huwelijkscontracten, overlijdens, diploma’s, rijbewijzen, intrekken van rijbewijzen, .... Geen gedoe meer met databases die niet met elkaar (kunnen) interageren: alles is transparant, onuitwisbaar en traceerbaar. Alle identiteitsgegevens komen daardoor in beheer van elk individu of de persoon die als bevoegd werd aangewezen. De belofte van een ééngemaakt gezondheidsdossier wordt zo eindelijk mogelijk, zonder dure investeringen in gestandaardiseerde databases en met volledig zicht op privacy. De overheid kan daardoor back-office medewerkers vrijmaken en zorgen dat de overheid net meer aanwezig is waar nodig: op het terrein, want daar gebeuren de transacties in werkelijkheid.

Burgemeester Bart De Wever benadrukte de rol van de stad als digitale voorloper voor de eigen werking en voor de ontwikkeling van de stad: “Antwerpen wil de digitale hoofdstad van Vlaanderen zijn. We moeten dus nadenken over de technologische ontwikkelingen van overmorgen. Blockchain kan heel de manier waarop de overheid vandaag werkt grondig dooreenschudden. Blockchain is een technologie die dienstverlening goedkoper, sneller, beter en transparanter kan maken en schept dus ongelofelijke opportuniteiten die alle Antwerpenaars ten goede komen.”

Karin De Craecker, bedrijfsdirecteur Districts- en Loketwerking van de Stad Antwerpen, toonde de verregaande mogelijkheden binnen het domein van de burgerlijke stand. Het voorbeeld van een geboorteaangifte maakt veel duidelijk. Vroeger moest die gebeuren in het stadhuis, waarbij de kersverse ouder zich ter plaatse ging aanbieden. Momenteel zijn daarvoor ambtenaren van de stad beschikbaar in elk Antwerps ziekenhuis met een materniteit, wat die verplaatsing overbodig maakt. De aangifte kan eerstdaags na de geboorte gedaan worden in het ziekenhuis. Met Blockchain zou het nóg directer en eenvoudiger kunnen. Er zou in dit geval een Blockchain-toepassing kunnen uitgewerkt worden waarmee de arts of verloskundige meteen na de geboorte de aangifte kan doen. Als de moeder, vader en twee getuigen die bevestigen, is die aangifte meteen in orde. Maar er is meer: deze Blockchain kan ook toegankelijk gemaakt worden voor andere instanties, zodat automatisch een heel aantal andere processen in gang gezet kunnen worden. Het gaat dan om de aanvraag van het kraamgeld en de kinderbijslag, de aansluiting bij het ziekenfonds enzovoort. Met andere woorden, Blockchain zou zowel voor de burger als voor de overheid een grote administratieve vereenvoudiging kunnen betekenen. Uiteraard is dit maar één van de vele mogelijkheden die er zijn bij een verdere uitbouw van Blockchain door de stad.

Biedt dit bedreigingen of opportuniteiten voor de overheid? Zal het wel allemaal zo een vaart lopen? De stad Antwerpen neemt in elk geval het voortouw met eigen experimenten rond deze technologie en met deze conferentie. Een grote delegatie vertegenwoordigers van Vlaamse steden en gemeenten kreeg op de inspiratiesessie deze en andere technische toelichting van specialisten, en haalde praktische ideeën uit bestaande applicaties. De namiddag leverde zo heel wat stof tot nadenken over de rol van de overheid van de toekomst.

Cover 'Aan de slag met Blockchain'

We hebben speciaal voor de gelegenheid een gids opgemaakt die een leidraad biedt voor het identificeren en vormgeven van mogelijke Blockchain-toepassingen binnen een overheidscontext. Wil je deze gids graag ontvangen? Mail dan naar hello@kunstmaan.be.

Heb je ondersteuning nodig bij een Blockchain-project? Neem dan gerust contact met mij op via Roeland.Gielen@kunstmaan.be

Written by

Roeland Gielen

CEO

Follow @roelandgielen